is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de periode der stoomscheepvaart al spoedig verlegd naar de Middellandsche zee. De mailbooten der Peninsular Steam Navigation Company (zoo geheeten, omdat de maatschappij oorspronkelijk alleen den postdienst op het Pyreneesche schiereiland, nl. op Gibraltar, had) voeren op Alexandrië; de mail werd per trein naar Snes gebracht en verder door stoombooten naar Indië. Toen dezelfde maatschappij ook de vaart door de Roode zee naar Indië in handen kreeg, noemde zij zich Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (,,P. and O.") Deze maatschappij is sedert iSöq, toen het Sueskanaal geopend werd, de belangrijkste voor den postdienst en tevens voor het goederenvervoer. Met de opening van het Sueskanaal werd de Middellandsche zee na de Noordzee en het Kanaal het drukst bevaren gedeelte der oceanen, daar er het grootste deel van het stoom boot verkeer tusschen West-, Zuid- en Middel-Europa aan den eenen kant, Voor- en Achter-Indië, den Indischen Archipel, Australië, China en Japan aan de andere zijde passeert. Verreweg de eerste plaats in het scheepvaartverkeer langs het Sueskanaal neemt Engeland in: ongeveer 70",, van het gezamenlijk aantal schepen, dat er langs gaat. Op Engeland volgt Duitschland, dan Frankrijk en daarna Nederland, ten opzichte van de tonnenmaat. Hierop volgen successievelijk: Oostenrijk-Hongarije, Italië, Noorwegen. Middel-Europa zocht sedert 1S69 door spoorwegen door de Alpen de Middellandsche zee langs de kortste wegen te bereiken. De mailbooten der „P. and O." bereiken van Londen uit Brindisi (waar zij de Indische „landmail" innemen) in 10 dagen, dan gaat het over Sues en Aden in 15 dagen naar Bombay; van hier in 4 dagen naar Colombo, vervolgens in 14 dagen over Singapoer naar Hongkong, eindelijk in S dagen naar Jokohama. Hierbij is geen oponthoud medegerekend. Bij deze veertiendaagsche vaart sluit zich de eveneens veertiendaagsche maildienst van Batavia naar Singapoer via Muntok en Riou aan, onderhouden dooide N. I. Stoomvaartmaatschappij. Andere booten van de P. and (X leggen den weg van Londen naar Calcutta in 33 dagen af, waarbij één dag gerekend voor oponthoud in Napels en één in Colombo.

De schepen der Messageries maritimes gaan van Marseille

BOS, Lccrb. L. en V., 4e druk. 27