is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslagen, waar later zou kunnen op gebouwd worden.

Het nieuwe staatsbestuur gaf ons de rust terug, die onze provinciën weer tot bewustzijn zou brengen.

J)e handel herleeft; de nijverheid bloeit; de Nederlandsche taal wordt in hare eer hersteld op de scholen ; leerstoelen voor Nederlandsche letterkunde, door uitmuntende professoren bekleed, worden op de hoogescholen, athemea en colleges ingesteld, en toen in 1830 de omwenteling uitbrak, zag men op bet zoo lang reeds braakliggende veld der letterkunde, eenige halmen sprieten, die lateren oogst voorspelden.

Wat ging ons de reactie brengen, die onvermijdelijk volgen moest op de omverwerping van een bestuur, waaraan wij door de banden der taal gehecht waren? Zou zij met haren zengenden adem onze pasgeboren hoop niet verwoesten ?

Hiervoor was te vreezen, maar zooals gebeurt