is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarste tijdperk van zijn leven aanbreekt, en hoewel hij de zuivere letterkunde vaarwel had gezegd om nog enkel zijne geleerde opzoekingen voort te zetten, bleef hij toch de man die de ontwikkeling onzer heropbloeiende literatuur bestuurde, en tot aan zijnen dood den strijd \ oor de taalrechten van het Vlaamsche volk leidde.

Hij was het die in 1836, met zijnen vriend David, en onder de welwillende bescherming van den Staat, de „Maetschappy ter Bevordering der Nederduitsche raelen Letterkunde" stichtte, welke vereeniging gedurende tien jaar de uitgave van het thans nog hoog geschatte tijdschrift vH(t Belgnch Museum" steunde. Diezelfde vereeniging wierp, op voorstel van Willems, David, Serrure, Blommaert. Ledeganck en Bormans, het vraagstuk der hervorming onzer spelling op, dat, hoewel het de uitbarsting van Homerische pennestrijden en woordentwisten ten gevolge had, eindelijk toch tot eene gunstige oplossing kwam.

3