is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genres. In 1*40 gaf lnj ons eene bijbelsche idylle, „Noami", en in 1841 „Ambiorix", een episch gedicht in 5 zangen.

Doch niet deze werken geven zijne maat en het is vooral als humorist, ter wille van zijne „Dichtluimen" en „Ernst en Boert , dat hij hier wordt aangehaald.

Jammer genoeg, besefte hij niet altijd waar paal en perk gesteld moest worden, waardoor hij dan ook dikwijls tegen den zuiveren smaak en den goeden toon zondigde.

Na hem daagt, met Frans de Cort, schoonzoon van Dautzenberg, een nieuw geslacht op, dat ons eene bloeiende schaar van dichters biedt.

Tusschen 1857 en 1868, gaf Frans de Cort vijf liederbundels, waarin hij zich dichter van het huiselijk leven toont. Bij zijn eerste optreden scheen hij slechts een betere liedjesdichter te zullen zijn, dan degenen die hem voorgingen, doch, onder den invloed van zijn schoonvader, rijpt zijn talent, en zijne latere