is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien zijne loopbaan niet door een vroegtijdigen dood onderbroken ware geweest; en last not least, de Tière, krachtig dramaturg, echt temperament, misschien wat te romantisch soms, die veel schreef en wiens stuk „De Spiegel" eene uitmuntende comedie is.

Langzamerhand werd ook het lyrisch drama

o »

beoefend: Destanberg, met zijn „ Frans Aclcerman"; Geiregat; Hiel, met zijne „Isa"; Versnaeyen, met „Berken de Diamantslijper", waren de eersten die dit vak aandurfden. De beste onzer huidige librettisten zijn: Rafaël Verhulst en Nestor de Tikre, wiens: ,Herbergprinses" en _Bruid der Zee", de ronde van Europa deden, met de muziek van den meester Jan Blockx.

Deze opsomming zouden wij nog langer kunnen rekken, door hier de namen te herinneren van Is. Teirlinck ; Stijns ; De Lattin ; Melis; Jan Brüijlants, zoon, Edm. Roeland, zoon; Claeys, met zijn : „Toch"', Slock, met zijne „Betere Tijden" en „Andere Wegen" ;