is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van mysticisme, plasticiteit en schilderachtigheid, de grootste zanger der schoonheid van de vaderlandsche natuur, en, zonder vrees door de nakomelingschap gelogenstraft te worden, mag men op hem het vers van den Heraclitos van Callimachus toepassen, dat zoo meesterlijk door William Cory in zijn „Ionica" werd weergegeven:

„Still are thy pleasant voices, thy nightingales awake, „For Death, he taketh all away, bnt them he cannottake."

Het is op zijn thans onbetwisten roem, dat het jongere geslacht zich beroept, en het is dank aan ditzelfde geslacht, dat Gezelle's verdienste eindelijk luid verkondigd werd.

Het zijn trouwens de werkers der laatste ure die, in hun tijdschrift „ Fan nu en straks", in 1896, de aandacht van letterkundigen en kunstenaars vestigden op den grooten miskenden, doch thans algemeen gelezen en bewonderden dichter.

Onder die werkers, moeten we eerst en vooral Prosper van Langendonck noemen,