is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was glanzt, iet für den

[Augenblick geboren;

Das Echte bleibt der

[Nachwelt unverloreo.

Goethe.

I.

Wanneer een mensch die zeldzame hoogte heeft bereikt, waar met gespannen aandacht de groote gebeurtenissen van zijn geest worden afgewacht en gevolgd, dan ligt het voor de hand, dat ook omtrent zijne overige handelingen en hoedanigheden zich belangstelling gaat toonen.

Het is in laatstgenoemden zin dat ik deze beschouwing over Richard Strauss wensch opgevat te zien. Want ik ben er verre van, om den machtigen toondichter in één adem te noemen met den dirigent, aangenomen zelfs, dat hij ook als zoodanig de belangrijkste van zijn tijd ware. Het reproduceerend talent is ten opzichte van het produceerende nu eenmaal een kwestie van lageren rang.