is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot eene wat verre afwijking van mijn onderwerp gekomen. De kwestie is echter gewichtig genoeg en ik houd het voor zeer noodzakelijk met duidelijkheid te zeggen.dat, hoe interessant ook het geval „Strauss als dirigent" zijn moge, dit niettemin een kwestie van ondergeschikten aard blijft ten opzichte van het phenomeen „Strauss als Componist" en dat naast dit laatste, verschijningen als b.v. Lamond, Ysaye of Wüllner, verre moeten achterstaan, 't Is eigenlijk zoo natuurlijk en van zelf sprekend, niet waar ? En toch, stuur deze eenvoudige waarheid de wereld in, men zal zich niet dien overeenkomstig gedragen, doch steeds weer haar vervormen tot probleem.

X X XXXXXXXXXXXXXXX.' X X

Het samengaan van componist en virtuoos vooronderstelt eene verzameling van eigenschappen in een en de zelfde persoon, die inderdaad mogelijk is, zonder daarom noodzakelijk te zijn en bij in gebreke blijven den toondichter ook maar iets van zijn hoogere beteekenis te ontnemen, hierbij natuurlijk de begrippen toondichter en virtuoos genomen in abstracten zin, want dat een zwak produceerd talent minder belangrijk is dan een sterk reproduceerend, behoeft wel geen betoog, even