is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Welk een groote rol de lichamelijke dispositie speelt voor den virtuoos is overbekend. Ieder ! die een instrument bespeelt, weet maar al te goed, dat zijne spieren niet onvoorwaardelijk zijnen geest gehoorzamen en dat zelfs bij den besten natuurlijken aanleg toch voortdurende oefening noodig blijft.

't Spreekt echter van zelf dat Richard Strauss zich met zoo iets niet kan ophouden en wel wat beters te doen heeft dan zijne vingers tot vlugheid te oefenen. Wel speelt hij piano, zooals trouwens de meeste componisten, maar alleen omdat het klavier het best beantwoordt aan het doel om het totaal van een werk te realiseeren, iets wat voor den componist het meest gewenscht is, evenals het dirigeeren hem aantrekt, omdat hij ook hierbij