is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk van den dichter zijn, — ziedaar het hoofddenkbeeld van dit met beelden wel wat weelderig prijkend, van klassieke rust wat te weinig doortrokken gedicht.

Trachtte ik elders reeds de aandacht van dezen en genen op dit hoofddenkbeeld te vestigen, door de vertaling van het geheele boek hoop ik bovendien velen te doen deelen in mijn bewondering van het starrenheir, waarvan deze zon het middelpunt uitmaakt. De meening, die ik ben toegedaan, dat de inhoud van een poëtisch werk, hoe nauw ook verwant, niet onvoorwaardelijk gebonden is aan den kunstvorm, waarin hij door den dichter werd gegoten, heeft mij moed gegeven tot een arbeid, dien ik met geestdrift ondernomen en daarom zoo goed als ik vermocht ten uitvoer heb gebracht.

HEL. MERCIER.

1883.