is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaten. Misschien ook een betere vrouw, door mollige kinderarmpjes gestrengeld om mijn hals laag bii den grond en verstandig gehouden Och, de wijnstok die zulke vruchten mag dragen, buigt, o zoo fier, onder zijn last. Recht staat de palmboom in een zandwoestijn.

Zoo sta ook ik in mijn eenzaamheid in het rustig besef dien dag waarheid te hebben gesproken en nog steeds vrede met die waarheid te hebben, al plaatste zij hem daar mij hier. — O dwaas vrouwenhart dat hunkert naar wat slechts een naam, een schijn' een waan, een mogelijke liefde was! Wordt elke man' die in ons leven het woord liefde alleen maar noemt,' daardoor een macht voor ons? Is waarachtige liefde zoozeer het beste voor ons, dat wat voorgeeft liefde te zijn, het naast bij dat beste komt? Een mogelijke liefde voorwaar! — Neen, neen, zoo laag ben ik niet! — Hij blijft zich maar aan mijn ziel vasthechten, deze man, deze indruk, van wege den schok, dien iJ.. aan mijn leven heeft gegeven, het kwaad dat hij mij gedaan heeft, mij juist aantreffende daar, waar de engel der verleiding mijn jonkheid had heengetroond op een dier bergtoppen der hoop, glinsterend van morgendauw en naar den middag versmachtend. O, dat ik hem juist in die ure, waarin ik daar, hoog verheven, naar macht en glorie uitzag, moest hooren uitroepen: „Kom, ik heb hier beneden een waardige taak voor u; kom, veeg mijn schuren aan en verpleeg in mijn hospitalen en ik zal u het gewone loon uitbetalen, waarmee mannen vrouwen tevreden stellen " Terwijl wij nog spraken, klonk er een haastige voetstap ter zijde van ons over het grasveld en daar stond mijn tante, met een door de zon vertrokken achje aangezicht en stem al evenzeer in harmonie met den zomerdag, alsof men een kaarslicht buiten bracht.

".Gij h'er' Romney?" viel zij in. — „Kindlief, verzoek uw neef binnen te komen en praat daar met