is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BOEK.

„Heden gordt gij u zeiven en wandelt alwaar gij wilt, maar de ure komt, waarin een ander u gorden en brengen zal, waar gij niet wilt." Aldus sprak de Heer tot Petrus, beteekenende hoedanigen dood hij sterven zou, gekruisigd met het hoofd naar beneden.

Sprak hij aldus tot Petrus, hij spreekt tot ons evenzoo. Die woorden gelden voor velerlei martelaarschap en doelen op velerlei doodstrijd, al sterven wij niet juist als apostelen en al zijn wij de sleutels van hemel en aarde kwijt.

Want de mensch sterft niet alleen en niet het meest door den dood. Nadat wij ons zeiven hebben omgord met het fijne lijnwaad en het fraaie borduursel der jeugd, om, aldus getooid, naar de heuvelen te snellen en de rijzende zon te begroeten, volgt er een ure, waarin wij afgemat nederzitten en lijdzaam als dwazen ons door anderen laten binden met de geweldige koorden van maatschappelijke verzinselen, geveinsdheden en formaliteiten; een ure, waarin wij onze rechtstandige natuur ten onderste boven laten keeren, zoodat onze lagere nooden boven komen, onze verheven gedachten worden neergedrukt; wij