is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h? l°n aldus de dramaticus. Wordt

hij door vijfhonderd nullen, wier brein natuurlijk

grof is, om de fijnheid van zijn geest te waardeeren, verongelijkt en laat hij maarden de tanden zien, een enkél hoffelijk woord van tegenspraak hoeren dan kan hij er zekJ van zijn, dat hi/Eve

ztht^ n°g VVf' n°g tiendui^nd nullen tege^ ach in het harnas jaagt, ja, zich weldra door al

de ezels van koning Saul's vader op de hielen zal

zien zitten. En dat heeft hij verdiend. Hij heeft zich

dezen tot rechters gekozen, waarom meer te letten

op hun blaam dan op hun lof. Ween mijn Aeschylos.

S Athene f C" VCr °P SicÜie'S kust Want daar het Athene is geweest,—zoo althans vat ik de mythe

nederdalen H noodlott,& gewicht op u heeft doen nederdalen u door de schildpad, koud en hard heeft doen verpletteren, zai zij eer het zachtst ^

Hybla s bijenzwerm dan uw krachtigst protest verne-

mCFn , d"s ve*leer mv kalen schedel met uw mantel. tt . p het moderne tooneel waagt men nog meer

waardT " ^ de ^ Van het behal™ waard, en voor meer tastbare winst waagt men in

beeeert°h'ii * ^ en Wie d"« P^n

begeert, hij jage er naar; ik ding niet mede.

h^iH- r verhoede, dat oneerbiedige in¬

zaai »n°h ™nmat'ging Wan°rde bren&e in de Troonzaal van het drama, waar de koningen onzer kunst

eèslachfdo H1UCh!'"g bl°ed Va" een gIorie"jk voor' geslacht door de aderen stroomt, in hoogheid gezeten

ZoS H°rS,diik Werk ver'ich,«"- Waarden"

maifnen fn en waar hun gloeiende verbeelding mannen en vrouwen vol daadkracht, vol levenswarmte n het aanzijn roept; menschen, zoo gedrongen zich ™ u .brem en 2enuw uit leven, dat zij der s^hen au'? • •getüige^iS a,dwingen: "Uitzijn menen Tnlia V\T' ,hun komt de eer toe aan Imogeen

van ril Ve;SCh,Uld'1gd' die liefsten onzer bloedverwanten van de zijde der kunst."