is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereischt. om onschendbaar te zijn, een broedermin die uit het binnenste welt, een weelde, die "ebrek noch zatheid duldt, een vrijheid van de velen, die zich voor de wijsheid van enkelen buigt. Heroïsche droomen! Heerlijk aldus te droomen; natuurlijk uit dien droom te worden wakker geschud en droevig dat een getimmerte zoo hoog opgetrokken, om een tempel te bouwen, tot het oprichten van een bordeel of een gevangenis wordt aangewend. Moge God Frankrijk behoeden!

En zoo zij ten laatste haar groote ziel aan een groot man heeft overgegeven en zijn slapen gekroond heeft met een lichtglans, die bijna het schimpen op Cesar s kalen schedel doet verstommen —wat nood? Deze Cesar vertegenwoordigt, maar heerscht niet. Hij is geen despoot, al is hij tweemaal absoluut! Dit Hoofd heeft geheel het volk tot Hart; zijn purper is met democratie gevoerd. — Daarom neme hij zich in acht, want een scheur daarbinnen zou daarbuiten alles onherstelbaar aan flarden rijten. — Een ernstioraadsel! Slechts denkbaar in Frankrijk en zelfs daar zich bezwaarlijk tot een juist begrip er van leenend.

Zoo mijmerde ik bij mij zelve, terwijl ik door de breede straten, langs de schitterende boulevards, onder de witte arcades van het wonderschoone Parijs op en neder stapte. De stad draagt haar boomen als een tooisel door menschenhand vervaardigd en haar torens en tinnen, alsof zij uit den bodem zijn gegroeid. Zij doet haar fonteinen fonkelend omhoog schieten op haar zonnige pleinen, alsof zij de zilveren distelwol van haar droomen in de hoogte blies, om voor den dag van morgen het zaad van nieuwe denkbeelden rond te strooien en hare voorbijsnellende feestelijke uren af te tellen.

Gelijk Venetië, de zeezwaan, op de wateren, drijft Parijs des zomers in het groen. Wat lommerrijke tuinen verrassen u achter de hooge muren der binnenpleinen, als vruchten eener lachende schoone