is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt het verkeerd opgevat, dan verkeerd opgevat. Dit laat ik aan den Hemel over.

ttWaarde Lord Hovve,

„Op de volgende bladzijde zult gij de lotgevallen van Manan Erle lezen — welk edele vriendin van u zij haar vertrouwen heeft geschonken, welke lage middelen daartoe zijn aangewend, tot welke rampzalige uitkomst het heeft geleid. - 't Is alles waar, daar gij zeker van zijn. Ik vond haar in de straten y?n, een zu'geling in de armen — ontijdie,

hinderlijk voorwerp op een sneeuw, die niet smelten wil. Mag ik, vriend, van uw vriendschap vergen hem dit alles mede te deelen, indien de misdadige vrouw zijn gade nog niet is? Werd zij het reeds — dan laat het op nieuw in het duister schuilen; zeg dan alleen aan mijn neef: „Marian leeft, is gevonden, deelt het tehuis van een vriendin, van Aurora Leigh " Dit heuglijke nieuws, „zij is gevonden," zal hem nog rijker aan vreugde maken. Ik zend het hem ze^ hem dit, tot een huwelijksgift, 't Zal hem goed doen als oranjewater voor de zenuwen, als geparfumeerde handschoenen voor pijn in het hoofd. Maar kom hij is immers niet ziek; alleen maar verliefd. Zijn laatste verliefdheid bedoel ik - die van dit jaar. Wat de mannen toch spoedig vergeten kunnen!

eeft het winst telkens een nog handiger toer met de kaarten te doen? Hoe gaat het toch in z'n werk? kerst is het klaveren en terwijl gij er naar kijkt, is het schoppen. — Dat is tooveren zou men zeggen. De bliksem treft een man... wij denken hem dood en verkoold te vinden en zie, daar staat hij fluit te ?P ,en onder den olm, die aan splinters werd geslagen. Misdaad en schande, met al hun onreinheid en bedrog wandelen rond door uw fijne, beschaafde wereld en laten niet meer sporen na dan de hoeven van Apollo's runderen, die door den stelenden god met myrthe