is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tamariskbladeren werden omwonden. Ik ben zoo

Leve vrouw da, ik, hoe ver ook, haar „och,a1?m« mijn beste wenschen nabij ben.'' n°cntans met

een ander blad^tstort^ ;" ^ g* 'k mij" hart °P

„Lady Waldemar,

U »"* v«rheugt mij, dat ik nooit van u heb gehouden. Dat gy dit maar al te wel wist heeft mii den heme1 zij dank, ook voor uwe lne'enhdd

f"Ed hYbben 1 da° '

net uwe als een vreemde, wien het onverschillig js

Wat LItPhetg°ed- °f SlC?t m°et WOrden S^ocmd.

rA ,pat.het..m'J aan dat de trekken valsch ziin? dien 'eeneT vZdPPe>bezoedeld met uw naam als °P vrienden wijs uw hTnd^fi? Godf "Vt UW !aaehe'd ïoo duSehjk'aan ïet

heb tot dit woofd - he'r^geen'ïri'e d*' *

s°chlCnh- hewik "T eigen vl^ken Stt'te wiï

LadyWaWemar wasTtóórl" -Tls^ "^h l™*' aTs de °rnblik' ZÜt gij mij misschien nadergekomen'