is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt laat de verbinding aan anderen over. Wie nu een speld verlangt en daarom meent haar zelf van kop tot punt te moeten gaan maken, is een dwaas en al zijn wijsheid de speld niet waard, die hij noodig heeft. Zeven man voor ééne speld en geen enkele man te veell Zeven geslachten misschien, om deze wereld één haarbreedte meer in evenwicht te brengen en haar reten en scheuren een weinig te voegen. Onzin, onvergeeflijke dwaasheid al dat uitvaren en roepen: Deze wereld is ondragelijk; ik wil dit brood niet eten, dezen wijn niet drinken, deze vrouw niet beminnen, mijn ziel niet onvoorwaardelijk aan hare voeten leggen, zooals de ware minnaar doet; ik wil de gaven niet aanvaarden, die het geluk zoo mild mij biedt; niet erkennen, dat deugd onder de aanraking van vreugde ontgloeit, gelijk der mannen wang op de hand der geliefde gelegd en dat God — dit wetend — op een dankgebed rekent van elk hart, dat Hij verblijdt. Onzin, dwaasheid een leven te eischen, dat de grenzen van den individueelen mensch te buiten gaat; alle stille heiligdommen der ziel te sloopen en er niets dan pakhuizen en magazijnen voor in de plaats te stellen; Gods schepselen zonder deze verloren te achten, en in elk geval in den bouwer ervan een geredde te zien; te denken: „hier heb ik een plan op mijn nagel uitgewerkt; daar zal ik de wereld van den grond af naar hervormen en alzoo deze moeilijke sociale vraagstukken tot oplossing brengen." Deze onoplosbare vraagstukken, mocht men wel zeggen, wijl zij diep in het wezen van het kwade wortelen en dit door God wordt geduld, omdat hij niet weten zou hoe het kwade te vernietigen, zonder de vrijheid van den wil verloren te doen gaan. Maar wat moeilijk is voor God, is Romney Leigh niet te machtig! Wat ook in den Tabernakel ontbreke, hij heeft een nieuw wereldplan bedacht en niet al te nauwkeurig in het onderscheiden van wat grondstof en bijvoegsel is, trekt hij haastig de eene