is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet kan laten ademen en spreken en leven, zij aan zij met eene, die mijn vrouw wordt genoemd ... omdat te leven mij op die wijs onmogelijk zou zijn? Neen wees niet wreed — gij moet mij verstaan! Uw zachtste tred op een vloer van mij zou het huis doen schudden;

"u".. dr.emPel IS door êeen kruis tegen engelen beschut. Voor mij is het nacht voortaan, dus heb ik de blinden te sluiten; geen Aurora mag komen om mijn duisternis te verstoren."

Hij glimlachte zoo flauw, met zijn ledige hand zijdelings van mij af gestrekt, als zocht hij hulp en s eun bij ieder ander dan mij. En terwijl de maan — onze weelderige Italiaansche maan — opeens, in haar vollen luister aan den hemel rees, de starren verstomden en in die gouden glorie als vervloeiden, de bergen kwijnend wegzonken in een goddelijk nevel-

r-??Sr-i h'J' de man' die daar zo° bleek, zoo

lijdelijk nederzat mij zoo gelijk aan het marmeren

66 t' "aar'U kunstenaar zijn eigen smart aan de

grootschheid van zijn ideale conceptie huwt, dat ik,

als door een slag van zijn hamer van het voetstuk

mijner hartstochtelijke verontwaardiging gestooten

wachtte ^^k W3S °P-estaan' twijfelend wachtte..... Was Romney waanzinnig geworden?

Waren door al dit hartzeer zijn hersenen gekrenkt?

Uaarop rustig, hoog, maar toch met een trilling in de stem: ga neef," sprak ik koel; „in de dagen van ouds achttet gij tot een vaarwel tusschen een vriendenpaar zulk een woordenpaal niet noodig. Wat mij betreft, al heb ik sedert dien tijd een paar boeken geschreven, toch voel ik mij onbedreven in de mannelijke kunst van phrase en metaphrase. Wel, iedere man kan van sneeuw een aantal Amors boetseeren, zooals Buonarotti in mijn Florence daar heeft gedaan,

c'v. ^an -? !"er. daar °P een muur 'n een veilig schaduwrijk hoekje plaatsen - even veilig als uw

huwelijk. Nam echter een vrouw er één van tot een

gedachtenis aan zekeren vriend en zette zij het