is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spieren.

Onder de huid van het lichaam vertoonen zich de spieren: zij zijn de bewegingswerktuigen van het lichaam.

Behalve het vleeschachtige gedeelte onderscheidt men bij de spieren een peesachtig deel. Het eene deel. waarmee de spier zich aan het been vasthecht, wordt het oorsprongs-, het andere het inplantingspunt genoemd.

De vleezige massa heet s p i e r b u i k.

Men verdeelt de spieren in: 1 a n g e, b r e e d e, korte en kringvormige spieren.

a. De lange spieren, welke in de lengteafmeting het grootst zijn en voornamelijk aan de ledematen voorkomen.

Een spier, die in het midden peesachtig is, heet tweebuikig. Een spier, die met twee of meer afzonderlijke deelen ontspringt, welke zich later vereenigen heet twee of driehoofdig, biceps, triceps enz. (veelhoofdige spieren).

b. De breede spieren, die bijzondei' geschikt zijn voor het vormen van holten en vooral aan den romp voorkomen. Somtijds zijn zij aan een zijde zaagvormig en vertoonen verscheidene tanden, die zich in de tusschenruimten van overeenkomstige tanden van aangrenzende spieren inplanten.

c. De korte of dikke spieren zijn bijna even lang als breed en aanmerkelijk dik. Hare

3