is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwijdige en een kleine bovenste naar de buitenzijde toeloopende. Wanneer de pees in

werking is laat deze schuine zijde zicli zeer sterk zien.

Het haakvormig uitsteeksel schijnt tot de pees te behooren; te teekenen zooals in C is foutief.

Het lange en binnenste hoofd doet zich als ééne massa sterk gelden tegenover het buitenste. Zoodra deze onder de deltaspier

uitkomen, loopt de vorm naar het lichaam toe.

Fig. 46

Fig. 47

De binnenlijn van den arm loopt als een bijna