is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door een hoogen stoot wordt de versnellende werking van het effect versterkt, door een lagen stoot wordt de terughoudende, remmende werking van het tegengestelde effect (contra-effect) vergroot. Deze menigvuldige effectwerkingen moet men in

de meest verschillende stellingen oefenen en nauwkeurig waarnemen.

DE AANVANGSSTELLING.

Voor het beginnen van een partij is de stelling, die fig. 4 aangeeft, de meest gebruikelijke. De speelbal wordt rechts of links van den 3en bal opgesteld. De meer verwijderde bal wordt als tweede bal beschouwd. De speler moet dus zijn plaats aan een smalle zijde van het

billard innemen. Fig. 4.

De op het speelvlak getrokken diagonalen dienen tot mathematisch nauwkeurige aanduiding der punten voor de aanvangsstelling. Daar het speelvlak een rechthoek is, tweemaal zoo lang als breed, bestaat het uit twee naast elkaar liggende vierkanten, zooals fig. 4 aangeeft. Op de middelpunten dezer kwadraten worden de ballen 2 en 3 opgesteld.