is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Het inzicht in eene nieuwe waarheid is altijd met ketterij begonnen. iThokhecke .

Een arbeid van jaren waag ik thans in het licht te geven als eene eerste openbaring in de nieuwe eeuw; want dat het lezen leerende kind zeven ontwikkelingstrappen heeft te beklimmen, — en voor eiken trap nagenoeg een boekje vol oefeningen heeft door te werken — een nieuwe eeuw moest aanbreken, om die leer te durven verkondigen.

Waarom dan zooveel jaren, wat men in een avond kan vertellen ?

Dat kwam eendeels zoo: Het was mij helder geworden, dat eene der wetten volgens welke het menschdom, „van Adams tijden af", zich geestelijkmoest ontwikkelen, in schooltaal deze is: „Het verschil moet spreken; daarna de overeenkomst der verschillen