is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het streng toepassen van dit voorschrift werd mij een religieus beginsel sedert het inzicht, hoe der jeugd eene Jeugd is geworden. — En het beginsel is de ziel van alle onderwijs!

Telkens, wanneer ik dus verschillen gaf, waarop het kind niet reageerde, was het: »Ik ben er nog niet!"

En dan waren er geen bronnen om uit te putten; het eenige boek haast over paedagogiek was het kind zelf, — behalve de aanwijzigingen van Dr. Pleyte over het Woordschrift.

En toch was die tijd een gelukkige tijd, een tijd, waarin men leert gevoelen een Dienaar te zijn van de »Godin der Jeugd", met gewijde handen te mogen werken aan het grootste wonder der schepping, de jeugd.

Een tweede oorzaak waren de op- en aanmerkingen van belangstellende collega's, als de heeren EVERD1NGEN en PRINS, die mij dankbare aanleiding gaven tot omwerking en verbetering.

»Wie wat te zeggen heeft, openbare zich" stond eenige jaren geleden in een schoolblad: »heeft het niet directen invloed, — over tien jaar merkt men wellicht, dat men niet te vergeefs heeft gesproken".

Ondankbaar zou ik jegens de vrinden zijn, als ik thans nog zoo iets omtrent de nieuwe leesmethode