is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging schrijven; — maar toch: de paedagogiek der laatste jaren heeft een ijzeren mantel aangetrokken, en heel wat vuur zal er noodig zijn, dien te doen smelten; zoo in 't algemeen gesproken; want zoo donker zijn nooit de tijden geweest, of er was altijd een kern van mannen, die zich hebben afgewend van een verstijfden vorm.

Gelukkig, dat de jeugd overal dezelfde is, de altijd jonge en frissche en onvervalschte: levend en strevend, engelachtig en stout, volgzaam en weerbarstig, met bezielde of ziellooze oogen, hunkerende naar «leiding" of tintelende van rebellie ....

Voor ons, — een half uur leesonderwijs is een tijd van kostelijk genot, een tijd wel van inspanning voor wie de klasse heeft, maar tevens van de hoogste genieting, als de Godin der Jeugd in het midden is.