is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Isladz.

SU en MEE *<> "•

MEE en EET ** "•

PIE en 43 vr.

BIE en BIJ 44 vt.

AAP en OP 4& vv-

„Onderka«t"-lettors 49 vv.

Tong-gehemelteletter» plus klinkers:

EEN en EET, 51 vt.

OM en OS, s . . 53 vv.

AAL en AL, a 54 vv.

AAS en AAK, 56 vv.

DOE en TOE, d 57 vv.

ZEE en C, 58 vv.

DIE en DE, 61 vv.

IN en UIT, i, al 62 vv.

PET en PIT, 64 vv.

AAR en UUR uu ........ 66 vv.

DUUR en DEUR, 67 vv.

Kenige Tweeklanken:

mooi* ooi. . . . • • • • • . /O

taai, aai "

moei, oei "

lei, ei ... . .... 71

ie » ij 71

Tand-lipletters s

FOEI en WOEI, f, w 74 vv.

hoeven, v. ......... 81 vv.