is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad er een dokter bij te roepen. Na dit oponthoud zette hij zijn vermoeiende voetreis voort. Oververmoeid en met doorgeloopen voeten, raakte hij nog bovendien van den juisten weg af, na Stanford Rivers bereikt te hebben. Eerst toen hij een poos had voortgesukkeld bemerkte hij dat hij verkeerd liep; toen voelde hij zich zóó dood-op dat hij neiging kreeg zich op den grond te laten zakken en te gaan liggen slapen. Doch daar ontdekt hij een handwijzer; hij klimt, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, er tegen op en ontcijfert bij de heldere sterrenlucht genoeg om na te kunnen gaan waar hij ongeveer kan wezen. Omstreeks twaalf uur bereikte hij dien Zaterdagnacht de gemeenschappelijke kamers te Ongar, wit als een doek en zóó afgemat dat hij bijna geen woord kon uiten. Moore gaf hem wat brood in melk geweekt; hij moest hem letterlijk als een klein kind uitkleeden en in bed helpen. David viel onmiddellijk in slaap en werd niet wakker vóór Zondag in den namiddag.

Naar de gewoonte in zijns vaders huis was Livingstone altijd geheel-onthouder geweest. De geheelonthouding kwam eens onder de vrienden — waarbij toen ook een zekere Taylor was, later zendelingpredikant te Gujerat in Bombay — ter sprake. Plechtig werd besloten zich verder van alle alcoholische dranken, onder welke omstandigheden ook, te blijven onthouden. Moore noch Livingstone hebben hunne gelofte gestand kunnen doen. Beiden moesten later eens, uiterst verzwakt, door het gebruik