is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit jaar niet plaatshebben. In het eerst wilde Lesjoelatébe geen gidsen geven. De zendeling echter bezat een uitstekend jachtgeweer, een geschenk van een zijner vrienden. Dit wekte de begeerlijkheid van het opperhoofd op: hij bood zooveel ivoor als Livingstone maar begeerde. Hier ging de zendeling echter niet op in, daar hij er niet gaarne afstand van wilde doen. Tóch besloot hij eindelijk het geweer maar op te offeren, als hij kans zag er Sebitoeane door te kunnen bereiken. Hij sloot n.1. een overeenkomst dat het opperhoofd het geweer zou krijgen, mits deze zijn gezin zou verzorgen en het aan niets laten ontbreken, terwijl hij den tocht dan zou voortzetten op een aan hem verschaften berijdbaren os en met de noodige gidsen. Doch daar kregen onverwachts twee van de drie kinderen zware koortsen en den dag daaraanvolgende lag het geheele dienstpersoneel ziek aan de koorts. Aangezien nu in zulke gevallen niets beter is dan verandering van plaats en lucht, moest de hoop wel worden opgegeven, Sebitoeane dit jaar nog te zien. Met achterlating van het jachtgeweer als betaling voor de gidsen in het volgend jaar, werd dus dadelijk de zuiverder lucht van de woestijn opgezocht en de richting huiswaarts gekozen. Het was duidelijk dat de oevers van het meer wegens de malaria niet bewoonbaar waren voor Europeanen. Dit versterkte den zendeling nóg meer in zijn overtuiging van de noodzakelijkheid van inlandsche zendelingen tot kerstening van dit zeer tropisch gedeelte van Afrika. Doch tevens bleef hij er van