is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren. Doch nu kwam men gelukkig spoedig bij het riviertje waaruit de afgezonden mannen het water gehaald hadden, en thans was er voldoende drinken voor allen. Ook Sjobo verscheen daar weer, aan het hoofd van een troep Boschjesmannen. En daar hij blijkbaar groot wilde doen voor zijn makkers, stapte hij moedig op de reizigers af en gebood hun allen stil te houden en vuur en tabak te verschaffen. Kalmpjes zette hij zich neer, stopte zijn pijp en ging er aan zitten trekken, alsof er niets te voren gebeurd was. Zij hadden allen schik in hem en mochten hem wel lijden. Hij was het echte type van een Boschjesman, altijd luchthartig, vroolijk en goedlachs, doch nooit zoo voor het vaderland-weg liegend als de Betsjoeanen. In een van zijn brieven uit dien tijd spreekt Livingstone van de buitengewone kwelling die de muskieten in die hooger gelegen streken veroorzaakten. Zijn kinderen waren er zóó door gebeten dat er geen enkel plekje op hun lichaam vrij was gebleven. Daarom besloot hij hen niet mede te nemen op de reizen, die hij van plan was te doen om een uitweg naar zee te vinden. Te Kolóbeng zou hij hen óók niet kunnen laten, om de invallen waarmede de Boeren dreigden. Ook voor een verblijf te Koe roe man waren onoverkomelijke hinderpalen. Het eenige wat er op zat was hen naar Engeland te sturen. Wanneer hij in Sebitoeane's land een geschikte plaats tot nederzetting zou hebben gevonden, met een open weg naar zee, dan konden zij tot hem terug keeren en