is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achteren en het geheele gezin zag er wel een weinig „k la Robinson Crusoe" uit. Er was niets meer in kas; het salaris van het vorige jaar was op, ja zelfs, in vooruitzicht op het nieuwe, door noodzakelijke uitgaven overschreden. Doch de Heer Oswell sprong op edelmoedige wijze bij door een som van 200 Pond of ƒ2400 voor de halfnaakte kinderen te bestemmen, zeggende dat Mevr. Livingstone recht had op een deel van de opbrengst van het ivoor afkomstig van de olifanten, welke buitgemaakt waren op haar „privaat jachtterrein." „Hij heeft — zegt Livingstone — mij bijgestaan op alle mogelijke wijzen; moge God hem er voor beloonen!" Den 23"" April ging Mevr. Livingstone met de vier kinderen op het zeilschip, dat hen van Kaapstad naar Engeland moest overbrengen. Het afscheid was hartroerend en moeilijk voor den zendeling, daar het een afscheid van zijn vrouw moest zijn voor minstens twee jaar, naar zijn berekening — het werden er echter, zooals wij zien zullen, vijf — en het zeer waarschijnlijk was dat hij zijn kinderen, zoo ze al geen weezen zouden worden, in geen jaren zou terugzien. Er wordt gemeenlijk zoo weinig aan gedacht welke groote offers zendelingen en hun vrouwen ook vaak hierin te brengen hebben dat zij zich verplicht gevoelen, ter wille van het welzijn en de opvoeding hunner kinderen, deze van zich af te zenden op een leeftijd waarin kinderen zich het meest tot de ouders, ouders zich het meest tot de kinderen aangetrokken gevoelen.