is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval was. Ook zou daardoor misschien een wettige handel tusschen de Barotsi-stammen en de kuststreken ontstaan en de slavenhandel uit dat deel van Afrika ten minste verdreven kunnen worden. Doch hij had nog maar steeds geen streek ontdekt, zóó gezond dat er met goed gevolg een groot zendingsstation zou kunnen worden gesticht; ook had hij nog steeds geen open weg naar zee gevonden die, zooals hier in de westelijke streken, niet al te grocte gevaren voor een geregelden en bloeienden handel zou opleveren. Misschien kon hij van Linjanti langs de Zambési-rivier een weg naar de Oostkust vinden, die bevaarbaar zou blijken voor schepen. Hij zou het beproeven. Dus weder terug naar Linjanti!

Na voldoende hersteld te zijn, nam hij nu afscheid van zijn nieuwe vrienden en vertrok hij den 20pn September 1854, voorzien van geschenken voor Sekelétoe en voor de hoofden, die hij onderweg langs moest trekken. Voor Sekelétoe ontving hij van den Katholieken Bisschop, tevens Goeverneur van L o a n d a, een geheel opgetuigd paard en een kolonels-kleeding, en voor zijn manschappen rood- en blauw gekleurde kleederen, een bont gekleurde muts en een katoenen deken. De Portugeesche kooplieden schonken katoen en kralen en een Hollander gaf een aanwijzing voor tien ossen, om als provisie op weg naar huis te dienen. Dat men zoo goedgeefsch was, had vooral ten doel om de inlanders aan te moedigen een handel met de bewoners van de kuststreek te openen. Livingstone bereikte eindelijk den llen September 1855 zijn