is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hij zelf maar wilde, om naar de oostkust te trekken. Sekelétoe sloot dadelijk een overeenkomst meteen Arabier, Ben Habib, om een nieuwen troep met een lading ivoor naar Loanda te begeleiden. Livingstone, door Sekelétoe geraadpleegd, welke geschenken aan den Arabier voor den Goeverneur en de kooplieden zouden worden medegegeven, raadde dezen aan, die liever aan Pitsane, den flinken en vertrouwden Makolólo die de vorige reis had medegemaakt, ter bezorging op te dragen, daar hij den Arabier niet al te best vertrouwde. Dit reisgezelschap — zoo vernam hij later van den Heer Gabriel — kwam wel in Loanda aan, doch het ivoor was hun reeds onderweg door handelaars, die misbruik maakten van hun berooiden toestand, voor veel te lagen prijs afgekocht, onder verplichting dat zij bovendien zelve de olifantstanden naar de kuststad zouden dragen. De Makolólo hadden nog te weinig ondervinding en moesten den handel eerst met schade leer en.

Sekelétoe hail zich gedurende de afwezigheid van Livingstone zeer slecht gedragen, daar hij er vaak op uit was getrokken om zijn naburen te overvallen en te berooven. De zendeling gaf hem dan ook een strenge berisping, hem wijzende op het verkeerde van zijn handelwijze. Desniettegenstaande bleef Sekelétoe groote vriendschap voor zijn terechtwijzer koesteren en deed hij alles wat hij kon, om hem in staat te stellen naar de oostkust te gaan. Hij voorzag in een nieuw geleide, honderd-twintig man sterk,