is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwilimane af te halen. Het stemde hem zeer droevig dat die lieden den dood hadden gevonden, terwijl zij er op uit waren gezonden om hem van dienst te zijn.

Livingstone kocht voor tien van de kleinste olifantstanden die Sekelétoe had medegegeven, te Kwilimane een groote hoeveelheid katoen en koperdraad; met het eerstgenoemde kleedde hij de achtergebleven mannen te Tette. Acht man hadden hem van daar naar Kwilimane vergezeld. Daar er nu nog twintig tanden over waren, deponeerde hij deze bij kolonel Nunes, opdat hij, in geval hij niet zou kunnen terugkeeren, niet den schijn op zich zou hebben geladen van zich met Sekelétoe's ivoor te hebben verrijkt. Hij verzocht Nunes om, zoo hij mocht sterven, de tanden dan te verkoopen en de opbrengst er van aan zijn mannen uit te keeren. Mocht hij in leven blijven, dan was het zijn plan om in Engeland voor eigen geld die goederen te koopen, welke Sekelétoe verzocht had mede te brengen, en zich bij den terugkeer te betalen van het geld dat het ivoor zou opbrengen. Hij legde dit alles uit aan de acht mannen die hij nog bij zich had, tot dat zij hem goed begrepen hadden, doch zij riepen: „Neen, vader, gij zult niet dood gaan; gij zult terug komen om ons weer bij Sekelétoe te brengen." Zij beloofden op hem te zullen wachten totdat hij zou zijn teruggekeerd en hij, van zijn kant, verzekerde hun dat alleen de dood hem van den terugkeer zou kunnen afhouden. Hij gaf die belofte, stellig van plan haar gestand te doen, ofschoon hij te Kwilimane een brief van wege zijn Genootschap