is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Terug in Engeland en aanvang van de laatste reis.

Den 13en Febr. 1864 namen twee Engelsche oorlogsschepen te Loeabo, in een der uitmondingen van de Zambési aan de zeekust, de „Lady Nyassa" en den „Pioneer" op sleeptouw naar Mozambike, waar Livingstone en de zijnen behouden aankwamen, na eerst een hevigen storm te hebben doorgemaakt, waardoor allen in het grootste gevaar verkeerden. Het was een verschrikkelijke toestand aan boord met al die weeskinderen, die naar de Kaap zouden vervoerd worden, en ofschoon de kapitein van het oorlogsschip, waaraan de „Lady Nyassa" verbonden was, Livingstone herhaaldelijk uitnoodigde over te gaan op zijn schip, zoo wilde deze toch zijn eigen vaartuig, nu het in gevaar kwam, niet verlaten; ook niet om de kinderen, die natuurlijk nooit op zee waren geweest, niet nog grooter vrees aan te jagen. Het bleek tijdens dezen orkaan, welk een voortreffelijk zeewaardig schip de „Lady Nyassa" was; daarom was het des te meer jammer dat het nimmer het meer had kunnen bereiken, waarop het waarschijnlijk zulke goede diensten zou hebben verricht.