is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bay, waar hij den llen Sept. 1865 aankwam. Hier hield hij nog een lezing voor een zeer talrijk publiek en werd er voor bijna 1000 Fond of f12000 ingeschreven ter ondersteuning van zijn onderneming; hij verzocht echter den kooplieden te Bom bay dat geld te willen aanwenden tot de vestiging van een handels-station in Afrika. Ook maakten deze handelaars hem het vervoer van Indische buffels en andere soorten van dieren naar Afrika gemakkelijk. Doch de „Lady Nyassa" hing hem nog altijd als een molensteen om den hals. Eindelijk slaagde hij er in, na herhaalde malen geadverteerd te hebben, de boot te verkoopen voor niet meer dan 2300 Pond. Dit geheele bedrag bestemde hij voor het grootsche doel, waartoe het vaartuig gebouwd was en belegde het geld voorloopig, op aanraden van anderen, in aandeelen van een Indische Bank, ofschoon het eerst zijn plan was geweest het in regeerings- of spoorwegfondsen te steken. Ongelukkig sprong de Bank een paar jaar later, en zóó verdween het geheele bedrag van de 6000 Pond of f 72.000, die de boot aan Livingstone gekost had, in de lucht!

Hij huurde en kleedde in N a s s i c k een aantal sepoy's, jonge inlandsche matrozen, en begon hun reeds dadelijk, en eiken avond verder, het „Onze Vader" en allerlei liederen te leeren, daar hij plan had zijn expeditie tot een echt Christelijke te maken en tevens overal, waar hij kwam, iets van Christus en diens reddende liefde te vertellen. Endus moest ook zijn volkdoor voorbeeld, als het kon, en door Christelijke manieren