is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe raakt men minderwaardige handschoenen kwijt? Door

ze naar een verkooping te zenden of ze op de uitstaltafels

Z0° m.og^ljk in de nabijheid der handschoenenafdeeling maar in den lichthal of een andere geschikte plaats Men stelle een uiterst billijken prijs vast en annonceer? S een duidelijk aanplakbiljet: „Uitverkoop! Volstrekt geen garantie of ruilen."

Niettegenstaande dat is men toch nog klachten en aanmer

longen te wachten, die men echter op grond van dat™-"

plakbiljet kan afwijzen. Het is verstandig zich niet zelf met

zulke klanten in te laten, maar hen door een verstandig

ka m emp oye te woord te laten staan, wiens onberispelijk beleefd optreden hen ontwapent. 'wen&peiijK,

Elk verkocht paar handschoenen moet vergezeld ziin hetzii van een garantiebewijs, hetzij van een elegant couvert dat ongeveer als volgt bedrukt moet worden: '

(Firma en adres.)

HANDSCHOENEN.

Handschoenen van af ƒ 1,75 mogen op ons risico aangepast

hP n"' nlme gee" handschoenen, die niet pasfen of bevallen. Men brenge ze onmiddellijk terug, wanneer men ; Handschoenen, die gedragen zijn, kunnen niet geruild worden, maar wanneer zij ons firmamerk dragen, worden zij kosteloos gerepareerd.

De verkoopsters moeten den klanten de handschoenen zelf aandoen, want is eenmaal een handschoen gepast door iemand die er verstand van heeft, dan gaat hij later veel gemakkelijker aan. ben handschoen neemt direct door het eerste dragen vorm aan; is hij dus scheef of slecht aangetrokken, dan zal hij steeds slecht zitten.

Volgens het systeem eener amerikaansche handschoenenafdeeling neemt men alle teruggebrachte handschoenen heel Warenhuizen. .