is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hier het beginsel, dat elk verzendhuis zich eigen moest maken, alleen goede artikelen na te houden, waarvoor de firma met een rustie geweten kan instaan.

Over de andere groote verzendfirma Sears Roebuck & Co. Chicago, die sedert ongeveer 10 jaren bestaat, willen wij slechts eenige interessante cijfers opgeven.

De firma ontvangt dagelijks ongeveer 40000 brieven die onmiddellijk behandeld worden. Deze behandeling geschiedt op één verdieping door een groot aantal vrouwelijke bedienden en wel met een zeer goed doorgevoerde arbeidsverdeling. De eenen openen de brieven, de anderen nemen den inhoud er uit, een derde afdeeling sorteert dien een vierde neemt het geld in ontvangst en boekt de bedragen' een vijfde sorteert de bestellingen. Deze laatste worden in metalen mandjes gelegd, die langs kettingen door het geheele huis loopen.

Hier worden dagelijks ongeveer 9000 catalogi verzonden en er wordt jaarlijks 30 millioen dol]ar omgezet. De pakkamers zijn op de bovenste verdiepingen. Die ruime kamers zijn volgens de staten en steden in kleinere afdeelingen verdeeld, waar de per lift aangevoerde goederen verzameld worden, tot de bestellingen compleet zijn. De firma verzendt alleen naar buiten; elke klant moet verklaren, geen inwoner van Chicago te zijn, daar naar de stad zelve geen enkel stuk verkocht wordt. Vele klanten

bestellen niet schriftelijk, maar reizen opzettelijk naar Chicago,

om in de reuzenzaak, waar zij alles kunnen vinden, wat hun hart begeert, persoonlijk hun inkoopen te doen.

EENIGE BIZONDERHEDEN UIT AMERIKAANSCHE WARENHUIZEN.

De Amerikaansche warenhuizen (departementstores) evenaren de Duitsche niet wat betreft schoonheid en voornaamheid