is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk worden van den aanvrager drie verschillende referenties vereischt, waarvan dén die van een Bank moet zijn. Wanneer de klant ook nog in andere zaken credietrekeningen heeft, dan wordt ook dit op het formulier aangegeven. Het eerste, wat nu geschiedt, is het richten van aanvragen aan de opgegeven personen, (formulier 24).

Marshall Field & Company

State Washington, Randolph and Wabash

Chicago.

Boekhouding Afd. voor crediet.

Wij verzoeken U, ons inlichtingen te geven omtrent de betalingswijze en de financieele positie van ,

die zich op U beroept.

Uw antwoord, waarvoor wij bij voorbaat danken, zal stipt geheim blijven.

Hoogachtend,

Marshall Field & Cy.

Antwoord:

Formulier 24.

Wanneer deze aanvragen van het antwoord voorzien, terugkomen, worden zij bevestigd aan het „Nieuwe-rekeningbriefje" (No. 23) en op de lessenèar neergelegd van den employé, die de aanvraag opstelde. Nadat deze ze heeft goedgekeurd, worden volgens formulier 25 verschillende kaarten opgemaakt en bij de gerangschikte papieren gevoegd, welke in het geheele huis in gebruik zijn en geraadpleegd worden bij het verkoopen op crediet.

De meeste crediet-verkoopbriefjes worden niet opgemaakt in de hoofdcredietafdeeling, maar in de e xpeditie, wan-