is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEREKENING VAN DEN OMSLAG IN DE BEZORG1NGSKOSTEN.

Bij het vaststellen van het winstprocent voor de verschillende afdeelingen, moet men er rekening mee houden, welke artikelen naar huis bezorgd moeten worden, die natuurlijk de kosten daarvoor moeten opbrengen.

Handschoenen b.v. worden wel voor 70 °/0 door de klanten direct meegenomen, daarom mag men die afdeeling slechts belasten voor een klein bedrag der algemeene bezorgingskosten.

Huishoudelijke artikelen, porcelein enz. daarentegen worden voor 90 0 o per kar of wagen bezorgd en moeten dus het grootste deel der bezorgingskosten opbrengen.

Bij de winstberekening moet dit in aanmerking genomen worden en alle artikelen, die deze extra kosten met zich brengen, moeten zoo en zooveel procent meer winst opleveren, om deze kosten te dekken.

Snelle en groote handschoenenomzet met 20 °/0 winst levert ten slotte meer voordeel op dan huishoudelijke artikelen, die met 33l/3 % winst verkocht worden. Deze beide ver van elkaar liggende artikelen dienen natuurlijk slechts als voorbeeld.

HOE BEVORDERT MEN HET BELANG VAN DEN VERKOOPER BIJ DEN VERKOOP?

Wil een verkooper succes hebben, dan moet hij de daartoe noodzakelijke eigenschappen bezitten.

1°. De verkooper moet een persoonlijkheid zijn, een koopMANspersoon. Wanneer men koopman is, heeft men zijn stand hoog te houden. Daarom behoeft men nog niet, als men in gezelschap is, alleen over zaken te spreken, maar in de zaak moet men zakenman wezen. Daar spreekt men over de zaak, en men zij in voorkomen en optreden geheel bij de zaak.