is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen uitgepakt, nagezien, gemerkt, eventueel schoongemaakt en voor de betreffende verkoopafdeeling in gereedheid gebracht. Zonder factuur worden geen goederen ontvangen, en met factuur ook dan nog niet, wanneer het duplicaat der order zich niet in het register bevindt en wanneer dat niet met de factuur en de goederen overeenstemt. Is het duplicaat niet aanwezig, of niet accoord, dan moet dit eerst den betreffenden inkooper meegedeeld worden en door dezen opgehelderd wezen, vóór de goederen worden geaccepteerd. Zoo behoedt de firma zich voor ontvangst van goederen, welke niet overeenstemmen met prijs, korting, kwaliteit en hoeveelheid der gegeven bestelling. De reservevoorraad staat onder het toezicht van den chef der goederen-ontvangst (Receivingclerk), de verkoopvoorraad der meeste afdeelingen wordt beheerd door een aantal bedienden, eenige afdeelingen hebben speciale beheerders der goederen.

DOORLOOPEND GOEDERENREGISTER.

Onmiddellijk bij de ontvangst worden alle goederen ingeschreven in een voorraadboek. Worden goederen aan de afdeelingen geleverd, dan worden zij in het voorraadboek afgeschreven, zoodat het register ten allen tijde den voorraad aanwijst. De goederen worden den afdeelingen slechts geleverd tegen ontvangstbewijs, dat geregistreerd wordt. De goederen moeten 's morgens voor 10 ure en 's avonds nè 5 ure in de afdeelingen geleverd worden, om geen storingen te veroorzaken.

Het schikken der goederen in de afdeeling, het etaleeren, het verzorgen der aanplakbiljetten enz. wordt steeds geregeld door den inkooper of den afdeelingschef.

INKOOPSLIMITE VAN DEN INKOOPER. Elk inkooper heeft voor zijn gebied een inkoopslimite, en