is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelwijze komt evenwel op verantwoordelijkheid van den knecht, wien eventueele verliesposten op het einde van elke maand van zijn salaris worden afgetrokken.

DE EXPEDITIE.

De Grands Magasins du Louvre maken voor het naar huis bezorgen der gekochte goederen gebruik van dubbel bespannen wagens en een groot aantal automobielen. Het personeel hiervoor draagt afzonderlijke livrei. Groote zware pakken worden naar huis bezorgd op bovengenoemde wijze, kleine lichte pakjes gewoonlijk door volwassen huisknechten in livrei. Bij de enorme Parijsche clientèle en het uitgebreide aantal verschillende artikelen, dat dagelijks afgeleverd moet worden, zouden wagens en auto's bij de groote afstanden in Parijs niet alles kunnen verzorgen. Daarom wordt nog bovendien gebruik gemaakt van verscheiden boden, die dagelijks eenige malen pakken voor den Louvre moeten bezorgen. Elk besteld voorwerp wordt, hetzij het in voorraad is of apart vervaardigd moet worden, geleverd zonder eenige vooruitbetaling, zelfs bij kleedingstukken. Hierin toonen de Grands Magasins du Louvre zich alweer zeer tegemoetkomend, maar er wordt door enkele minder nauwgezette klanten wel eens misbruik van gemaakt.

STICHTINGEN TEN BATE DER EMPLOYÉ'S.

De directie heeft al het mogelijke gedaan, om de levensomstandigheden te veraangenamen van al degenen, die hun ijver en hun krachten aan de zaak wijden. Verschillende voorbeeldige inrichtingen zijn in het leven geroepen, om den verkoopers, rayonchefs en overig personeel een zorgeloos bestaan te verzekeren. Hieronder komen vooral in aanmerking