is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AGENDA VAN DEN BON MARCHÉ.

Alle jaren omstreeks December geeft de Bon Marché een zeer smaakvollen agenda uit. Deze bevat humoristische teekeningen, keukenrecepten, modeberichten, een sensatiegebeurtenissen met talrijke gekleurde illustraties, een huishoudboek, een kaart van Parijs, die zeer practisch is ingericht en door een van cijfers voorzien lint onmiddellijk elke straat en elk plein doet vinden, en verder een juiste opgave der datums, waarop in het aanstaande jaar groote uitverkoopen en tentoonstellingen in de magazijnen zullen gehouden worden. Deze agenda wordt het publiek aangeboden tot den geringen prijs van 45 centimes, welke een zeer kleine tegemoetkoming vormen in de kolossale kosten, welke de zaak jaarlijks heeft door het laten drukken van vijfhonderd duizend exemplaren.

TENTOONSTELLINGEN IN DEN BON MARCHÉ.

Eenige malen per jaar worden evenals in alle Fransche warenhuizen tentoonstellingen van bepaalde categorieën van goederen gehouden en in verband daarmee groote uitverkoopdagen en de zoogenaamde „Jours de Solde".

Tot het slagen van die tentoonstellingen moeten afdeelingschefs en fabrikanten hand in hand gaan, en door juisten en goed doordachten inkoop reeds vooruit de voor de „Grands jours de vente" benoodigde artikelen in smaakvolle uitvoering verzorgen. Reeds lang van te voren worden bij de fabrikanten enorme voorraden besteld en langzamerhand, al naar de fabrikatie opschiet, verzonden, hetzij direct aan de Grands Magasins te Parijs, hetzij aan de verschillende inkoophuizen, die voor de aflevering moeten zorgen, en die de zaak heeft in alle industrieplaatsen, zooals Lyon, Roubaix, St. Etienne enz. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor richtige aflevering