is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonouders geregeld des zomers met haar gezin vertoefde, en waar zij met hare kinderen zoo echt kon genieten van buitenzijn, van wandelen, van bloemen en planten, bleef zij zorgen voor armen en kranken. Zij stichtte er eene meisjesschool die weldra tachtig leerlingen telde, en waar zij onderwijs deed geven volgens de methode van Joseph Lancaster, dien zij om dezen tijd leerde kennen en wiens denkbeelden zij ook later met voorliefde in toepassing bleef brengen. Den armen deelde zij er met milde hand voedsel en kleeding en hare kinderen moesten haar daarbij reeds vroeg behulpzaam zijn. Vooral voor eene in de nabijheid van haar buitenverblijf gevestigde kleine lersche kolonie, waar onbeschrijflijke vervuiling en verwaarloozing heerschten, was zij vol zorg. Met hoog opgeschort kleed zocht zij er haren weg door modderpoelen, slordige kinderen en losloopende varkens, ging er benauwde kamertjes binnen en klom er langs half vergane trappen naar donkere vlieringen om er geduldig te luisteren naar de lange verhalen en bittere klachten van arme, uitgeteerde vrouwen, ternauwernood gekleed en met de verwilderde haren los langs haar gelaat hangend. Niet minder onuitputtelijk was het geduld, waarmede zij vervolgens die havelooze ongelukkigen tot wat meer orde en betere gewoonten trachtte te brengen. Daartoe hielp zij haar aan v/at betere kleeding, overreedde haar hare kinderen naar de school te zenden en reikte haar

2