is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Hem, die zit, louterende en reinigende het zilver').

Toen zij in den loop van 1816 weder voor langeren tijd met haar echtgenoot van Plashet naar Londen zoude vertrekken, besloten zij hunne beide oudste dochters tijdelijk om gezondheidsredenen en in het belang harer verdere opleiding toe te vertrouwen aan de zorg van verwanten buiten op het land en de oudste jongens naar kostschool te zenden, om daar naar Engelsch gebruik te worden opgevoed. Voor Elizabeth was het eene groote leegte en zij miste hare kinderen zeer. In een briefje, dat zij haren dochters tijdens een kort bezoek aan Plashet schreef, heet het: „Ik heb heel alleen zitten „theedrinken in uws vaders kleine zitkamer; eene een„zame wandeling gemaakt en wat gerust in het priëel „aan het einde van de groene laan; en nu kom ik wat „aan u schrijven, nu ik niet met u kan spreken. Denk „eens aan, van avond heb ik noch man, noch kinderen „bij mij, want de anderen zijn uit theedrinken. Ik ben „toen maar eens naar het oude paard en naar de koeien „op het veld gaan kijken, om toch iets levends op „Plashet te zien. Het park is zoo mooi nu; maar de „kersenboom bij het raam van de eetkamer is omgehouwen, wat ik een heel verlies vind. Als ik de arme „kleine schoolkindertjes zie, kijken zij lachend en vernachtend naar mij op, zeker in de hoop, dat gij

') Maleachi 3: 3.