is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was zij vergezeld door Miss Mary Anderson, die zich bereid had verklaard haar te helpen, maar die de gevangenis nog nimmer had betreden en verschrikt terug deinsde bij wat zij op het eerste gezicht waarnam. „Half naakte vrouwen," schrijft zij, „verdrongen zich „voor het groote traliehek, vechtend en worstelend om „in de voorste rij te komen, tierend onder elkander en „met woeste jammerkreten bedelend. Het was mij, als „trad ik een hok met wilde beesten binnen; en ik „rilde onwillekeurig van angst, toen de deur achter mij „weder in het slot viel en ik mij te midden van die „vreeselijke, vertwijfelde schepsels bevond." Toch bleek, dat die zelfde vrouwen, sedert Mrs. Fry's vorig bezoek en hare besliste verklaring, dat zij zonder hare medewerking niets voor haar zoude kunnen of willen doen, reeds uit haar midden een schoolmaitres hadden gekozen , die zij nu aan Mrs. Fry voorstelden. Het was eene nog jonge vrouw, Mary Connor, die pas was veroordeeld wegens diefstal van een gouden horloge; zij heeft hare taak trouw vervuld en gedroeg zich sedert zoo voorbeeldig, dat zij 15 maanden later gratie kreeg; maar die kwam te laat. Het leven in de gevangenis had hare krachten ondermijnd en zij stierf spoedig daarna aan de tering.

Nu de vrouwen zeiven een begin hadden gemaakt, nam Mrs. Fry de regeling der zaak verder met kracht ter hand. Van den Raad van Bestuur, die haar plan