is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Destijds hadden op het plein voor Newgate de openbare terechtstellingen plaats en dagelijks moest Mrs. Fry tot hare ontzetting voorbij de galg, waaraan de lijken van tal van ongelukkigen soms dagen aanéén bleven hangen. Onuitsprekelijk zwaar viel het haar ook telkens op nieuw te moeten bijstaan vrouwen, waaraan het doodvonnis stond te worden voltrokken, of die de voltrekking daarvan tegemoet zagen na hare bevalling, die eerst moest worden afgewacht. Als alle leden van haar Kwakergenootschap was zij eene besliste tegenstandster van de toepassing van de doodstraf, tenzij dan in geval van moord met voorbedachten rade. iWaar toen ter tijde moesten misdrijven van den meest onderscheiden aard, van het snoeien van munten, het vervalschen van handelspapier tot het stelen van een lam in het open veld of het overtreden van de jachtwet met den dood worden geboet. De strafwet was barbaarsch. Ware het niet, dat de politie zelve menigen schuldige hielp ontkomen, dat de jury vaak om het ongeëvenredigde der straf aan het misdrijf ieder mogelijk voorwendsel aangreep om een „niet schuldig" uit te spreken, er zouden geene handen genoeg zijn geweest om de uitgesproken doodvonnissen te voltrekken. Oratie, waarbij het doodvonnis in transportatie werd veranderd, was niet al te moeilijk te verkrijgen; maar dit alles opende ook weder eene