is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht, ztch zoo gunstig onderscheidden van de vrouwen uit andere gevangenissen, die vaak geboeid en geketend, met geweld aan boord moesten worden gesleurd. Door de Regeering werden orders gegeven tot den aanbouw van barakken, waar de gevangenen na aankomst voorloopig haren intrek konden nemen. Ook werden door de Regeering opzichteressen aangesteld om orde en regel te handhaven tijdens de overvaart en deze opzichteressen waren bevoegd om diploma's van goed gedrag uit te reiken, wat velen het verkrijgen van eene goede betrekking, dikwijls ook het sluiten van een huwelijk, gemakkelijk maakte. Als men bedenkt, dat deze veroordeelden den grondslag hebben gelegd voor eene nieuwe maatschappij, die voor een groot deel door hare afstammelingen is gevormd, dan moet worden erkend, dat Airs. Fry's streven te haren behoeve van ver strekkenden, internationalen invloed is geweest.

Het groote contrast, dat Mrs. Fry waarnam tusschen de gevangenen uit Newgate en anderen, die op de transportatieschepen werden gebracht, noopte haar om te trachten ook elders verbeteringen aan te brengen. Verschillende reizen naar het Noorden van Engeland, naar Schotland en Ierland om samenkomsten van haar Kwakergenootschap bij te wonen bezigde zij thans om onderweg een onderzoek in te stellen in gevangenissen, verbeterhuizen en krankzinnigengestichten. Wat zij