is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging doen verstaan en het werk van Elizabeth Fry is er in later jaren in hooge mate door gebaat, heeft er een blijvend karakter aan ontleend, terwijl het werk van John Howard voorbijgaand is geweest.')

Waar Mrs. Fry op haar talrijke reizen door Engeland kwam, zocht zij telkens de gelegenheid, waar die zich scheen aan te bieden, om na eerst een onderhoud te hebben gezocht met de leden van den magistraat en zich te hebben verzekerd van hunne medewerking, te trachten eene vereeniging voor gevangenisbezoek op te richten. Soms leidde zij de leden van zulk een comité ook zelve tot dezen arbeid in, gaf haar als het ware eene aanschouwelijke les. Zoo teekende eene Schotsche dame aan: „Zij zeide ons, „dat onze gevangenis alles te wenschen overliet en „schreef er over aan den magistraat. Daarna had zij „een onderhoud met de leden daarvan en vervolgens „met hen en met eenige dames eene samenkomst in „de gevangenis zelf. Daar verhaalde zij in allen een„voud van haar werk in Newgate, trad met ieder der „aanwezigen in vertrouwelijk gesprek en bood ten slotte „aan de gevangenen in aller tegenwoordigheid zelve „toe te spreken. De directeur der gevangenis antwoordde, dat die proefneming al te gevaarlijk was „om te worden genomen; dat de vrouwen slechts met

') Leben und DenkwiirdigkcUen, I, pag. VIII.