is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als boerin Poyser en tante Pullet, maar ook met de heel wat minder welvarende bevolking in het nabij gelegen fabrieksstadje Cromford, de omgeving, waar de door George Elliot onsterfelijk gemaakte Dina Morris werkte.

Florence Nightingale leidde er het gewone leven van Engelsche jonge meisjes van geboorte en fortuin: des zomers, buiten, had zij hare Zondagsschool, bezocht zij hare armen; en des winters in de hoofdstad, nam zij deel aan de feesten en genoegens , die het glansrijke hofleven der eerste regeeringsjaren van koningin Victoria kenmerkten. Haar zin voor studie, de meer dan gewone mate van ontwikkeling, die haar vader haar had bijgebracht, maakten echter, dat dit leven zonder bepaald doel haar op den duur niet kon bevredigen. Twee ernstige ziektegevallen in hare allernaaste omgeving brachten de haar aangeboren gave voor verplegen aan den dag en toen hare diensten niet langer in de ziekenkamer waren vereischt, begon zij zich toe te leggen op eene systematische studie van de regels eener goede ziekenverpleging. Wat zij eigenlijk wilde, wist zij zelve niet; maar van één ding was zij zeker, dat niets goed kan worden gedaan zonder gezette voorbereiding daartoe, gelijk zij nog in later jaren in een geschriftje over Work and Duty den jongen vrouwen van Engeland toeriep: „als gij u tot eenige taak, welke ook, geroepen gevoelt, bekwaamt u dan tot die taak, evenals de