is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds vroeger beproefd; maar had tot nu toe geenen bijval gevonden bij de militaire autoriteiten. De vrouwen, die als verpleegsters plachten dienst te doen, behoorden tot de laagste volksklasse, tot die soort van vrouwen, die den troep op den voet plegen te volgen en dan al naar gelang der omstandigheden voor koken , wasschen, indien de nood drong, ook tot verplegen in dienst werden genomen. Meest waren zij van verdachte zeden, verslaafd aan den drank en ongevoeliger voor het lijden der gewonden dan gewone hopitaalsoldaten het bleken te zijn. De uitzending van beschaafde, ontwikkelde vrouwen van stand tot den hospitaaldienst was toen nog een ondenkbaar iets; en wat er placht werkzaam te zijn was zoo verwerpelijk, dat de Regeering besloten had de troepen voor de Krim bestemd zonder vrouwelijk verplegend personeel te laten uittrekken. Thans echter werd ten gevolge van de berichten aangaande de onbeschrijfelijke ellende, die op het oorlogsterrein heerschte, het denkbeeld om verpleegsters in dienst te nemen, op nieuw door de regeering in overweging genomen. Het toenmalig hoofd van het Departement van Oorlog1), Mr. (later Lord) Sidney Herbert, was de eerste om te beseffen, dat de toewijding en de organisatie-gave deivrouw ten spijt van traditie, van vooroordeel en van den onwil der legerautoriteiten, dienstbaar moesten wor-

') Air. Sidncy's titel was: Secreiary of War witli a stat in the Cabinet.