is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot stilstand was gekomen, maar met verloop van tijd weder geregeld toenam, zoodat het was te voorzien dat zij wel nooit meer in staat zoude zijn het bedrijvige leven, dat haar zoo lief was, te hervatten, dat hare gezondheid voor goed was geknakt; dat zij op geen herstel

mocht hopen.

Het was een zeer zwaar kruis voor Florence Nightingale, die zich nog zoo jong van harte gevoelde en het hoofd zoo vol had van plannen en berekeningen. In die eerste jaren na haren terugkeer in het vaderland streed zij eenen zwaren inwendigen strijd, vooral toen bleek, dat zij voor haar verder leven zelfs aan kamer en bed gebonden zoude zijn, „eene gevangene tusschen „vier muren," zooals zij in hare brieven schrijft, niet meer in staat persoonlijk zich te wijden aan de opleiding van verpleegsters, waartoe zij het Nightingale-fonds wilde bestemmen. Want die nationale gift had weder in haar doen herleven al hare oude plannen uit den tijd, dat zij Mrs. Fry met haar Genootschap van NursingSisters leerde kennen en als proefzuster dienst deed te Kaiserswerth. Maar al het doorleefde had die plannen scherper belijnd. Het leidend beginsel van pastor Fliedner en van Mrs. Fry voldeed haar niet meer ten volle. Zeker, ook zij bleef de ziekenverpleging opvatten als een Christelijk liefdewerk; maar zij wilde niet als deze beiden eenen terugkeer naar de dagen van voor d:? Reformatie, geene herleving der oude kloosterzusters